Nyheter

Vad händer på Sjöriket:

Omorganisation

Omorganisation

Förändrad organisation och ledning på Sjöriket

 

Den 1 maj, sjösattes företagets nya ledningsorganisation. Den innebär att Elisabeth Persson har ett verksamhetsansvar för driften på Sjöriket, Lena Alm arbetar med vakanshantering, inköp, system och underhåll och Lotta Johanssons huvudsakliga fokus ligger på våra befintliga och att etablera nya kundrelationer.

De tre ledarna finns på plats i verksamheten precis som tidigare och kommer arbeta för att renodla uppdragen i sina respektive roller. Med den nya organisationen ges företaget större möjligheter att uppnå företagets mål och vision men även stärkas och utvecklas inom områden som bland annat rör arbetsmiljö, hållbarhet, marknad, ekonomi och kvalitet.

Förändringen är sista ledet i en större organisationsförändring som sjösattes i mars månad då vi började arbeta geografiskt över staden, åtta arbetslag blev fem.

Sjörikets styrelse ser positivt på den nya organisationen som de tror kommer bidra till att förstärka företaget inför framtida utmaningar.