Fönsterputs

I tnsten ingår alla medel och redskap som behövs

Innan fönsterputsningen påbörjas:

 • Rapportera befintliga skador , exempelvis repade glas och fönster som är behäftade med fel avseende låsvred, persienner etc.
• Förbered genom att flytta skrymmande möbler, plocka bort blommor och föremål från fönsterbänken och ta ned gardinerna.

I tjänsten ingår:

Putsning av fönsterrutor in- och utvändigt samt mellan

Rengöring av fönster karmar

Dammar av fönsterbänkar

Vi rekommenderar inte fönsterputsning vid minusgrader.