Organisation

För oss är ett nära ledarskap viktigt för verksamhetens drift och utveckling och därför finns i regel minst en sektionschefer tillgänglig i Sjörikets lokal kl. 7-16. Beslutsvägarna är korta och beslut tas i företagsledningen eller direkt i verksamhet.

 Sjörikets styrelse 

Sjörikets styrelse består av ägarna Lena Alm, Liselott Johansson samt av Stefan Johansson och Lars Alm. 

 Sjörikets styrgrupp 

Består av Lena Alm, Liselott Johansson, Elisabeth Persson och Linda Thörnros. 

Planerarna Britt-Marie Janderå & Annica Simolin adjungeras inför veckan planering.

 Sjörikets utvecklingsgrupp 

Sjörikets utvecklingsgrupp består av Styrgruppen, en planerare och en medarbetare från varje arbetsgrupp. Utvecklingsgruppen har under året arbetat med framtagna mål, vision och vår värdegrunds tre hörnstenar som består av kompetens, kontinuitet och kvalitet.