Hemtjänst

Vi ser kunden där den befinner sig och utifrån dennes personlighet och livssituation skräddarsyr vi hemtjänst-lösningar utifrån beviljat biståndsbeslut.

Det är lätt att välja oss om du bor i centrala Ljungby, Lagan, Vittaryd, Dörarp eller på Bolmsö

Har du redan hemtjänst hos annan utförare än Sjöriket men önska byta till oss, ring din biståndshandläggare och tala om att du vill ha hjälp från Sjöriket istället.
Biståndshandläggaren kontaktar  oss och skickar en beställning på den hjälp du är beviljad.

Har du inte Hemtjänst men är i behov av det

Kontakta en handläggaren på kommunen och gör en ansökan om bistånd enligt Socialtjänstlagen. Den som hanterar din ansökan kallas för biståndshandläggare. Biståndshandläggaren gör en utredning av vad just du behöver tillsammans med dig och fattar ett beslut om vad du har rätt till.
Beviljas din ansökan väljer du utförare av hemtjänst. Och i detta skede kan du välja Sjöriket som utförare om det är det du önskar.
Väljer du oss som utförare kontaktar vi dig omgående för att planera din hemtjänst.
Vi bokar in ett hembesök hos dig, där vi tillsammans utformar genomförandeplanen för hur du vill ha din hjälp!

Ibland finns det behov av mer hjälp än vad ditt beslut medger t ex utökad städning. Då kan vi på Sjöriket erbjuda extra RUT-tjänster.

Kontakta oss så berättar vi mer om vilka vi är och hur vi arbetar. Det kan ske per telefon eller under ett hembesök.

Som hemtjänstkund hos Sjöriket:

Får du hjälp när du behöver den

Får du lätt kontakt med oss

Vi anpassar oss efter dina önskemål

Får du hjälp av samma personer