Kvalitet

“Vi ser kunden där den befinner sig och utifrån dennes personlighet och livssituation skräddarsyr vi hemtjänst-lösningar utifrån beviljat biståndsbeslut.

Vår värdegrund som bygger på de tre hörnstenarna kompetens, kontinuitet och kvalitet är känd bland våra medarbetare.

Vi har ett väl inarbetat arbetssätt för kontaktmannaskap.

Vårt mål är att våra tjänster ska bidra till att kunden når ett ökat välbefinnande och upplever en hög livskvalitet.”

Sjöriket arbetar systematiskt med kvalitet och företagets ledningssystem följer Socialstyrelsens krav enligt SOSFS 2011:9.

Vi eftersträvar 100% nöjda kunder och hanterar synpunkter och klagomål senast påföljande vardag och enligt upprättad företagsrutin. Vi har framtagna blanketter för ändamålet som kan lämnas anonymt eller publikt. Vi föredrar alltid personligt möte och dialog för att rätta till eventuella felaktigheter som uppstått. Kund, närstående eller annan som har något att framföra får alltid en återkoppling av sektionschef.

Årligen genomförs en intern kundundersökning där våra kunder får berätta hur de upplever våra tjänster och vår service. Resultatet delges kund såväl på hemsida som i informationsbrev.

 

 

Hjälp oss bli bättre!

Vi vill gärna höra vad ni tycker om vår verksamhet och ber er vänligen fylla i blanketten Hjälp oss att bli bättre

eller fyll i formuläret här nedan.

Välj om du vill skicka in anonymt eller fyll i din email-adress för *återkoppling.

*Återkoppling sker senast påföljande vardag.

 

    “VARJE SYNPUNKT ÄR EN GÅVA”

     

    Har du försökt nå oss via kontakformuläret och ej fått bekräftelse inom 24 timmar

    var god ring oss på 0372-131 11