Kompetens

PERSONAL OCH KOMPETENS

På Sjöriket har vi ca 60 medarbetare anställda. Vi strävar efter en hög kompetens och antalet undersköterskor som arbetar med hemtjänst enligt LOV uppgår till 93%. En formell utbildning är viktig men sunt förnuft, tycka om vård och service samt att följa vår värdegrund är avgörande för en anställning. Sektionschefen ansvarar för all rekrytering av nya medarbetare. Intervjuer efterföljs alltid av en ”prova-på-dag” och referenstagande. Därefter tas beslut om anställning. Det är viktigt att både kund och personal ska känna sig trygg då vi anställer nya medarbetare varför vi begär in utdrag från belastningsregistret vid samtliga nyanställningar. Vi tillämpar provanställning om sex månader. Ny medarbetare får vanligtvis en veckas introduktion tillsammans med en ordinarie medarbetare. Ledning och kollegor finns alltid tillgänglig för den nya medarbetaren.