Kontinutet

KONTINUTET

På Sjöriket har vi åtta mindre arbetslag som med hög närvaro och kontinuitet arbetar med hemtjänst enligt LOV samt ett arbetslag som arbetar med service och hushållsnära tjänster (RUT). Med kontinuitet menar vi: Små arbetsgrupper som borgar för besök med få kända ansikten. Att vi håller tiden vi har kommit överens om. Att vi utför insatser så som kunden önskar och har behov av. Alla hemtjänstkunder har ett utsett kontaktombud som bär ansvaret för att upprätta kundens genomförandeplan.

För att kunna hålla en hög kontinuitet krävs en trygg, säker och effektiv planering. Vi har planerare som har i uppgift att dagligen säkerställa detta. Därtill finns en närvarande ledning som bär yttersta ansvaret att det följs.