Personal

Vi finns på plats 07-22 veckans alla dagar.

 

På Sjöriket har vi ca 60 medarbetare anställda. Vi strävar efter en hög kompetens och antalet undersköterskor som arbetar med hemtjänst enligt LOV uppgår till 93%.

Vi har åtta mindre arbetslag som med hög närvaro och kontinuitet arbetar med hemtjänst enligt LOV samt två arbetslag som arbetar med service och hushållsnära tjänster (RUT), varav den ena gruppen arbetar mot hemtjänsten.