Viktig information

Hemtjänst

 

SÅ VÄLJER DU OSS

Ta kontakt med din kommun

Kontakta en biståndshandläggare på kommunen och gör en ansökan om bistånd enligt Socialtjänstlagen. Biståndshandläggaren gör en utredning av vad just du behöver tillsammans med dig och fattar ett beslut om vad du är berättigad till för insatser.
Beviljas din ansökan väljer du utförare av hemtjänst. Och i detta skede kan du välja Sjöriket som utförare om det är det du önskar.
Väljer du oss kontaktar vi dig omgående för att planera din hemtjänst.

Har du några frågor på det du läser är du alltid välkommen att kontakta oss.

Hemservice

 

SÅ FUNGERAR RUT

Om du anlitar oss i hemservice så har du möjlighet att använda RUT-avdraget! (Skattesubventionering av hushållsnära tjänster). Privatpersoner betalar efter RUT-avdrag endast halva timkostnaden av våra tjänster, detta gäller alla som har en beskattningsbar inkomst i Sverige. Avdraget görs direkt vid faktureringen och kunden behöver alltså inte vänta på att få sina pengar tillbaka. Har du fler frågor kontakta oss.

Läs senaste informationen på Skatteverkets hemsida.