Invigningen

5 april 2018 invigde vi vår nya lokal med pompa och ståt.