whistleblower

Whistleblower – Tips om misstänkta oegentligheter

Om du misstänker att det finns oegentligheter inom Sjörikets verksamhet kan du göra ett anonymt tips via vår whistleblower-funktion.

Misstankarna kan gälla korruption, mutor, jäv, oetiska händelser eller liknande där någon på ett oacceptabelt sätt utnyttjar sin ställning för att gynna sig själv.

Whistleblower-funktionen är till för alla som vill lämna ett tips.

Lämna ett tips

För att tipset ska kunna hanteras på ett bra sätt bör det innehålla:

  • Vilket fel som misstänks ha begåtts.
  • Vem som misstänks ha varit delaktig.
  • Dokumentation eller andra uppgifter som skulle kunna underlätta fortsatt utredning.

Vad ska inte skickas in?

  • Vanliga frågor kring lön, anställningar, semester m.m.
  • Ärenden som kan lösas direkt med din närmaste ledare, HR-chef eller fackliga organisation

Anonymitet

Du behöver inte lämna namn eller personuppgifter. Vi spårar inte heller IP-nummer för dessa tips. Givetvis så är det ok att skriva ditt namn om du vill.

Så här lämnar du tipset

Du lämnar ditt tips via länken nedan, där du hänvisas till vårt externa whistleblower-system. Där skickar du in ditt ärende, och kommer även få ett ärendenummer om du anonymt vill kunna få svar eller kommunicera med oss.

Länk: https://visselbox.se/caricos_hemtjanster

 

Vad händer efter du lämnat tipset?

Minst en gång per vecka går koncernledningsgruppen igenom inkomna tips och startar en internutredning för att gå till botten med ärendet. Alla ärenden dokumenteras och sparas i vårt verksamhetssystem.

Om du skickar in tipset är anonymt kommer du inte kunna få någon bekräftelse eller återkoppling på ditt ärende personligen men du kan vara trygg i att ärendet kommer hanteras med största allvar.

 

Varför finns denna funktion?

Sjöriket ska vara en hållbar och trygg arbetsplats som värnar om att lagar och regler respekteras och följs. Är det någon medarbetare eller ledare som ej delar denna värdering och agerar i strid med Sjörikets Värdegrund så är det av största vikt för att ev. oegentligheter kommer till ytan och hanteras skyndsamt.

Detta verktyg är ett komplement och ska inte ersätta ett öppet samtalsklimat på arbetsplatserna. I första hand ska man alltid vända sig till sin närmsta ledare.